Liên hệ chúng tôi

Trương Gia CảngLangboCông ty TNHH Máy móc

Là một nhà sản xuất có kinh nghiệm, chúng tôi có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ và có thể
điều chỉnh giải pháp tương ứng cho bạn.

Liên hệ1

Địa chỉ

Lefeng Road 99, 215624 Leyu Zhangjiagang, Tô Châu Giang Tô

Điện thoại

+86 0512-58578311
+86 15962377824

Whatsapp

+86 15962377824

Whatsapp

Địa chỉ: Số 9 đường Renmin East 215699 Zhangjiagang,
Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi