Thể loại

Băng hình

Dây chuyền ép đùn ống đôi PVC

Dây chuyền ép đùn ống PVC DN140 tại Ukraine

Dây chuyền ép đùn ống nhựa PVC DN110 tại Tunisia

Dây chuyền ép đùn ống lớn PVC DN250

Dây chuyền ép đùn ống cấp nước HDPE

Dây chuyền ép đùn ống 500HDPE

Dây chuyền ép đùn ống 1200HDPE đang chạy tại nhà máy của khách hàng

Dây chuyền sản xuất hồ sơ PVC

Dây chuyền ép đùn sàn ngoài trời WPC

Dây chuyền ép đùn ống nhiều lớp PPR

Dây chuyền sản xuất ống 315HDPE

Dây chuyền tạo hạt cắt sợi

Dây chuyền tạo hạt dưới nước

Máy uốn ống

Dây chuyền tái chế chai PET

Tái chế màng PE/PP Tạo hạt tưới nước